Loading...

SonicWall TZ270/TZ270W

SonicWall TZ270/TZ270W

Liên Hệ

SonicWall TZ270/TZ270W

 • Interface: 8 x 1GbE
 • Firewall Inspection Throughput 2.00 Gbps
 • Application Inspection Throughput 1.00 Gbps
 • IPS Throughput 1.00 Gbps
 • Threat Prevention Throughput 750 Mbps
 • VPN Throughput 750 Mbps

Thông tin chi tiết

SonicWall TZ270/TZ270W

 • Interface: 8 x 1GbE
 • Firewall Inspection Throughput 2.00 Gbps
 • Application Inspection Throughput 1.00 Gbps
 • IPS Throughput 1.00 Gbps
 • Threat Prevention Throughput 750 Mbps
 • VPN Throughput 750 Mbps

Sản phẩm cùng loại

Xem tất cả
SonicWall NSa 4700
SonicWall NSa 4700
Liên Hệ
SonicWall NSa 5700
SonicWall NSa 5700
Liên Hệ
SonicWall NSa 6700
SonicWall NSa 6700
Liên Hệ
SonicWall TZ370/TZ370W
SonicWall TZ370/TZ370W
Liên Hệ
SonicWall TZ470/TZ470W
SonicWall TZ470/TZ470W
Liên Hệ
SonicWall NSsp 10700
SonicWall NSsp 10700
Liên Hệ
SonicWall NSsp 13700
SonicWall NSsp 13700
Liên Hệ
Sonicwall NSsp 12800
Sonicwall NSsp 12800
Liên Hệ
Sản phẩm mới
Cisco Meraki MS350-24
Cisco Meraki MS350-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-48
Cisco Meraki MS250-48
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-24
Cisco Meraki MS250-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS225-48
Cisco Meraki MS225-48
Liên Hệ