Loading...

SonicWall NSa 5700

SonicWall NSa 5700

Liên Hệ

SonicWall NSa 5700

 • Interface: 6 x 10/5/2.5 GbE (SFP+),  2 X 10/5/2.5/1 GbE, 24 x 1GbE Cu
 • Firewall Inspection Throughput 28 Gbps
 • Application Inspection Throughput 18 Gbps
 • IPS Throughput 17 Gbps
 • Threat Prevention Throughput 15 Gbps
 • VPN Throughput 15 Gbps

Thông tin chi tiết

SonicWall NSa 5700

 • Interface: 6 x 10/5/2.5 GbE (SFP+),  2 X 10/5/2.5/1 GbE, 24 x 1GbE Cu
 • Firewall Inspection Throughput 28 Gbps
 • Application Inspection Throughput 18 Gbps
 • IPS Throughput 17 Gbps
 • Threat Prevention Throughput 15 Gbps
 • VPN Throughput 15 Gbps

Sản phẩm cùng loại

Xem tất cả
SonicWall NSa 4700
SonicWall NSa 4700
Liên Hệ
SonicWall NSa 6700
SonicWall NSa 6700
Liên Hệ
SonicWall TZ270/TZ270W
SonicWall TZ270/TZ270W
Liên Hệ
SonicWall TZ370/TZ370W
SonicWall TZ370/TZ370W
Liên Hệ
SonicWall TZ470/TZ470W
SonicWall TZ470/TZ470W
Liên Hệ
SonicWall NSsp 10700
SonicWall NSsp 10700
Liên Hệ
SonicWall NSsp 13700
SonicWall NSsp 13700
Liên Hệ
Sonicwall NSsp 12800
Sonicwall NSsp 12800
Liên Hệ
Sản phẩm mới
Cisco Meraki MS350-24
Cisco Meraki MS350-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-48
Cisco Meraki MS250-48
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-24
Cisco Meraki MS250-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS225-48
Cisco Meraki MS225-48
Liên Hệ