Loading...

HDD ( Ổ cứng)

Ổ cứng HDD WD 22TB (WUH722222ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 22TB (WUH722222ALE6L4)
17,800,000đ
Ổ cứng HDD WD 20TB (WUH722020ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 20TB (WUH722020ALE6L4)
14,850,000đ
Ổ cứng HDD WD 18TB (WUH721818ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 18TB (WUH721818ALE6L4)
12,680,000đ
Ổ cứng HDD WD 16TB (WUH721816ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 16TB (WUH721816ALE6L4)
10,800,000đ
Ổ cứng  HDD WD 14TB (WUH721414ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 14TB (WUH721414ALE6L4)
9,880,000đ
Ổ cứng HDD WD 12TB (HUH721212ALE604)
Ổ cứng HDD WD 12TB (HUH721212ALE604)
8,860,000đ
Ổ cứng HDD WD 10TB (WUS721010ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 10TB (WUS721010ALE6L4)
7,800,000đ
Ổ cứng HDD WD 8TB (HUS728T8TALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 8TB (HUS728T8TALE6L4)
6,690,000đ
Ổ cứng HDD WD 6TB (HUS726T6TALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 6TB (HUS726T6TALE6L4)
5,390,000đ
Ổ cứng HDD WD 4TB (HUS726T4TALA6L4)
Ổ cứng HDD WD 4TB (HUS726T4TALA6L4)
4,280,000đ
Ổ cứng HDD WD 2TB (HUS722T2TALA604)
Ổ cứng HDD WD 2TB (HUS722T2TALA604)
3,250,000đ
Sản phẩm mới
Cisco Meraki MS350-24
Cisco Meraki MS350-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-48
Cisco Meraki MS250-48
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-24
Cisco Meraki MS250-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS225-48
Cisco Meraki MS225-48
Liên Hệ