Loading...

Ổ cứng HDD WD 18TB (WUH721818ALE6L4)

Ổ cứng HDD WD 18TB (WUH721818ALE6L4)

12,680,000đ

Thông tin chi tiết

Ổ cứng HDD WD Ultrastar HC550 18TB 3.5″ SATA 3 WUH721818ALE6L4 (18000GB 512MB 7200RPM SATA ULTRA 512E SE NP3 DC HC550)

Sản phẩm cùng loại

Xem tất cả
Ổ cứng HDD WD 22TB (WUH722222ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 22TB (WUH722222ALE6L4)
17,800,000đ
Ổ cứng HDD WD 20TB (WUH722020ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 20TB (WUH722020ALE6L4)
14,850,000đ
Ổ cứng HDD WD 16TB (WUH721816ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 16TB (WUH721816ALE6L4)
10,800,000đ
Ổ cứng  HDD WD 14TB (WUH721414ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 14TB (WUH721414ALE6L4)
9,880,000đ
Ổ cứng HDD WD 12TB (HUH721212ALE604)
Ổ cứng HDD WD 12TB (HUH721212ALE604)
8,860,000đ
Ổ cứng HDD WD 10TB (WUS721010ALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 10TB (WUS721010ALE6L4)
7,800,000đ
Ổ cứng HDD WD 8TB (HUS728T8TALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 8TB (HUS728T8TALE6L4)
6,690,000đ
Ổ cứng HDD WD 6TB (HUS726T6TALE6L4)
Ổ cứng HDD WD 6TB (HUS726T6TALE6L4)
5,390,000đ
Sản phẩm mới
Qnap QSW-M3224-24T
Qnap QSW-M3224-24T
Liên Hệ
Thiết bị mở rộng TL-R2400PES-RP
Thiết bị mở rộng TL-R2400PES-RP
Liên Hệ
Thiết bị mở rộng TL-R1600PES-RP
Thiết bị mở rộng TL-R1600PES-RP
Liên Hệ
Thiết bị mở rộng TL-R1200PES-RP
Thiết bị mở rộng TL-R1200PES-RP
Liên Hệ