Loading...

Máy chủ Dell

Dell PowerEdge T150
Dell PowerEdge T150
54,800,000đ
Dell PowerVault ME4024 Storage Array
Dell PowerVault ME4024 Storage Array
Liên Hệ
Dell PowerEdge R740
Dell PowerEdge R740
97,800,000đ
Dell PowerEdge R440
Dell PowerEdge R440
105,880,000đ
Dell PowerEdge T340
Dell PowerEdge T340
50,300,000đ
Dell PowerEdge T440
Dell PowerEdge T440
68,100,000đ
Dell PowerEdge R540
Dell PowerEdge R540
158,340,000đ
Dell Poweredge R230
Dell Poweredge R230
Liên Hệ
Dell Poweregde R640 8×2.5″
Dell Poweregde R640 8×2.5″
Liên Hệ
Dell Poweredge T40 Tower Server
Dell Poweredge T40 Tower Server
15,500,000đ
Dell Poweredge R740XD
Dell Poweredge R740XD
Liên Hệ
Sản phẩm mới
Qnap QSW-M3224-24T
Qnap QSW-M3224-24T
Liên Hệ
Thiết bị mở rộng TL-R2400PES-RP
Thiết bị mở rộng TL-R2400PES-RP
Liên Hệ
Thiết bị mở rộng TL-R1600PES-RP
Thiết bị mở rộng TL-R1600PES-RP
Liên Hệ
Thiết bị mở rộng TL-R1200PES-RP
Thiết bị mở rộng TL-R1200PES-RP
Liên Hệ