Loading...

STORAGE & UPS

QNAP TS-832PXU-RP-4G
QNAP TS-832PXU-RP-4G
36,970,000đ
QNAP TS-853DU-RP-4G
QNAP TS-853DU-RP-4G
49,900,000đ
QNAP TS-1232PXU-RP-4G
QNAP TS-1232PXU-RP-4G
39,880,000đ
QNAP TS-1673AU-RP-16G
QNAP TS-1673AU-RP-16G
82,190,000đ
Bộ mở rộng TL-R1200S-RP
Bộ mở rộng TL-R1200S-RP
29,880,000đ
QNAP TDS-16489U-SE1-R2
QNAP TDS-16489U-SE1-R2
Liên Hệ
QNAP ES1686dc-2123IT-64G
QNAP ES1686dc-2123IT-64G
Liên Hệ
QNAP ES1686dc-2142IT-96G
QNAP ES1686dc-2142IT-96G
Liên Hệ
QNAP ES1686dc-2142IT-128G
QNAP ES1686dc-2142IT-128G
Liên Hệ
QNAP TS-873AU-RP-4G
QNAP TS-873AU-RP-4G
58,740,000đ
QNAP TS-832PXU-4G
QNAP TS-832PXU-4G
26,850,000đ
QNAP TS-453DU-RP-4G
QNAP TS-453DU-RP-4G
39,500,000đ
Sản phẩm mới
Thiết bị Wifi AirEngine 6760-X1 & 6760-X1E
Thiết bị Wifi AirEngine 6760-X1 & 6760-X1E
Liên Hệ
Thiết bị Wifi AirEngine 8760-X1-PRO
Thiết bị Wifi AirEngine 8760-X1-PRO
Liên Hệ
Thiết bị Huawei HiSecEngine USG6500E
Thiết bị Huawei HiSecEngine USG6500E
Liên Hệ
Thiết bị Huawei AntiDDoS12000
Thiết bị Huawei AntiDDoS12000
Liên Hệ