Loading...

Tủ Rack Amtec

Tủ rack Amtec chuyên dụng cho phòng máy chủ, phòng thiết bị và hạ tầng mạng, đáp ứng tốt các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi độ ổn định và chắc chắn.
Tủ rack amtec 42U 19 inch AMR42-8110
Tủ rack amtec 42U 19 inch AMR42-8110
18,200,000đ
Tủ rack amtec 36U 19 inch AMR36-8110
Tủ rack amtec 36U 19 inch AMR36-8110
16,900,000đ
Tủ rack amtec 36U 19 inch AMR36-6100
Tủ rack amtec 36U 19 inch AMR36-6100
16,400,000đ
Tủ rack amtec 27U AMR27-8100
Tủ rack amtec 27U AMR27-8100
13,700,000đ
Tủ rack amtec 20U 19 inch AMR20-6110
Tủ rack amtec 20U 19 inch AMR20-6110
10,300,000đ
Tủ rack amtec 20U 19 inch AMR20-6100
Tủ rack amtec 20U 19 inch AMR20-6100
11,300,000đ
Tủ rack amtec 15U 19 inch AMR15-6100
Tủ rack amtec 15U 19 inch AMR15-6100
10,600,000đ
Tủ rack amtec 42U 19 inch AMR42-8100
Tủ rack amtec 42U 19 inch AMR42-8100
17,600,000đ
Tủ rack amtec 46U 19 inch AMR46-880
Tủ rack amtec 46U 19 inch AMR46-880
19,300,000đ
Tủ rack amtec 46U 19 inch AMR46-8100
Tủ rack amtec 46U 19 inch AMR46-8100
18,200,000đ
Tủ rack amtec 46U 19 inch AMR46-8110
Tủ rack amtec 46U 19 inch AMR46-8110
18,500,000đ
Tủ rack amtec 48U 19 inch  AMR48-680
Tủ rack amtec 48U 19 inch AMR48-680
14,680,000đ
Sản phẩm mới
Cisco Meraki MS350-24
Cisco Meraki MS350-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-48
Cisco Meraki MS250-48
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-24
Cisco Meraki MS250-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS225-48
Cisco Meraki MS225-48
Liên Hệ