Loading...

SonicWall NSa 4700

SonicWall NSa 4700

Liên Hệ

SonicWall NSa 4700

 • Interface: 6 x 10/5/2.5/1 GbE SFP+, 24 X 1GbE
 • Firewall Inspection Throughput 18 Gbps
 • Application Inspection Throughput 11 Gbps
 • IPS Throughput 10 Gbps
 • Threat Prevention Throughput 9.5 Gbps
 • VPN Throughput 11 Gbps

Thông tin chi tiết

SonicWall NSa 4700

 • Interface: 6 x 10/5/2.5/1 GbE SFP+, 24 X 1GbE
 • Firewall Inspection Throughput 18 Gbps
 • Application Inspection Throughput 11 Gbps
 • IPS Throughput 10 Gbps
 • Threat Prevention Throughput 9.5 Gbps
 • VPN Throughput 11 Gbps

Sản phẩm cùng loại

Xem tất cả
SonicWall NSa 5700
SonicWall NSa 5700
Liên Hệ
SonicWall NSa 6700
SonicWall NSa 6700
Liên Hệ
SonicWall TZ270/TZ270W
SonicWall TZ270/TZ270W
Liên Hệ
SonicWall TZ370/TZ370W
SonicWall TZ370/TZ370W
Liên Hệ
SonicWall TZ470/TZ470W
SonicWall TZ470/TZ470W
Liên Hệ
SonicWall NSsp 10700
SonicWall NSsp 10700
Liên Hệ
SonicWall NSsp 13700
SonicWall NSsp 13700
Liên Hệ
Sonicwall NSsp 12800
Sonicwall NSsp 12800
Liên Hệ
Sản phẩm mới
Cisco Meraki MS350-24
Cisco Meraki MS350-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-48
Cisco Meraki MS250-48
Liên Hệ
Cisco Meraki MS250-24
Cisco Meraki MS250-24
Liên Hệ
Cisco Meraki MS225-48
Cisco Meraki MS225-48
Liên Hệ