Loading...

Array Network APV 1600

Array Network APV 1600

Liên Hệ

Application Loadbalacing Array Network APV 1600

Thông tin chi tiết

Product information Application Loadbalacing Array Network APV 1600

Array Network APV 1600 Link and Application Load
-APV1600 AppVelocity ADC (SLB, LLB, 4x1GbE copper ports, 1U)
-Max. L4-Throughput : 2 Gbps .
-Max. SSL TPS(2048) : 2K
-Max. SSLThroughput: 700 Mbps
-1 GbE Copper
-Single Power: 100-240VAC, 8-4A, 50-60Hz
-Bảo hành chính hãng thời hạn 1 năm  , 8×5 Support .
-CO, CQ from USA 

Sản phẩm cùng loại

Xem tất cả
Array Networks APV2600
Array Networks APV2600
Liên Hệ
Array Networks APV
Array Networks APV
Liên Hệ
Sản phẩm mới
SonicWall NSa 4700
SonicWall NSa 4700
Liên Hệ
SonicWall NSa 5700
SonicWall NSa 5700
Liên Hệ
SonicWall NSa 6700
SonicWall NSa 6700
Liên Hệ
SonicWall TZ270/TZ270W
SonicWall TZ270/TZ270W
Liên Hệ