Loading...

Watchguard Firebox M4800

Watchguard Firebox M4800

Liên Hệ

Thiết bị tường lửa WatchGuard Firebox M4800

  • Firewall (UDP 1518) : 49.6 Gbps
  • VPN Throughput : 16.4 Gbps
  • AV Throughput : 12.5 Gbps
  • IPS Throughput : 8.1 Gbps
  • UTM Throughput :  5.2 Gbps

Thông tin chi tiết

Thiết bị tường lửa WatchGuard Firebox M4800

Dòng thiết bị tường lửa chuyên dung dành cho các tập đoàn, xí nghiệp, công ty đa quốc gia với nhân sự từ 1500 đến 2500 người.

Đáp ứng đầy đủ các tính năng chuyên dung của thiết bị bảo mật như: IPS, ApplicationControl, WebBlocker, Antivirus…nếu dung gói nâng cao sẽ có them các tính năng cực kỳ hữu dung như: TDR- Phòng chống ransomeware, APT: Tấn công có chủ đích hoặc AI – cách báo tấn công sớm….

WatchGuard® Model   WatchGuard Firebox M4800 WatchGuard Firebox M5800
Ideal For   2500 Users 7500 Users
Performance      
UTM (Full Scan)   5.2 Gbps 11.3 Gbps
Firewall (UDP 1518)   49.6 Gbps 87 Gbps
VPN (UDP 1518)   16.4 Gbps 18.8 Gbps
AntiVirus   12.5 Gbps 22 Gbps
IPS (Fast Scan)   20 Gbps 33 Gbps
HTTPS (Full Scan)   3.0 Gbps 4.9 Gbps
VPN Tunnels      
Branch Office VPN Tunnels   5,000 Unrestricted
Mobile VPN   10,000 Unrestricted
Hardware      
Interfaces   8x1Gb (included); Optional 8x1Gb, 8x1Gb fiber, 4x10Gb fiber, 2x40Gb fiber 8x1Gb, 4x10Gb fiber (included); Optional 8x1Gb, 8x1Gb fiber, 4x10Gb fiber, 2x40Gb fiber
Wireless Models   N/A N/A
Networking Features      
VLAN   1,000 Unrestricted

Sản phẩm cùng loại

Xem tất cả
Watchguard Firebox M590
Watchguard Firebox M590
Liên Hệ
Watchguard Firebox M690
Watchguard Firebox M690
Liên Hệ
Watchguard Firebox M390
Watchguard Firebox M390
Liên Hệ
Watchguard Firebox M290
Watchguard Firebox M290
Liên Hệ
Watchguard Firebox T20
Watchguard Firebox T20
18,660,000đ
Watchguard Firebox T40
Watchguard Firebox T40
31,500,000đ
Watchguard Firebox M5800
Watchguard Firebox M5800
Liên Hệ
WatchGuard Firebox M5600
WatchGuard Firebox M5600
Liên Hệ
Sản phẩm mới
QNAP TS-473A-8G
QNAP TS-473A-8G
23,100,000đ 24,100,000đ
QNAP TS-464-4G
QNAP TS-464-4G
16,680,000đ
QNAP TS-233
QNAP TS-233
4,950,000đ
Watchguard Firebox M590
Watchguard Firebox M590
Liên Hệ