Loading...

TDR_GIẢI PHÁP BẢO MẬT CHỐNG RANSOMWARE TỪ WATCHGUARD FIREBOX

Watchguard Firebox cung cấp giải pháp mật mật với tính năng TDR, giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa trong việc bị lây nhiễm virus mã hóa dữ liệu

TDR_GIẢI PHÁP BẢO MẬT CHỐNG RANSOMWARE TỪ WATCHGUARD FIREBOX

TDR (Threat Detection & Response) cung cấp tính năng bảo vệ và chống ransomware lây lan trong mạng bằng cách phát hiện, ngăn chặn và cô lập máy tính khỏi hệ thống. Hoạt động song song với phần mềm diệt virus hiện hành giúp tăng cường thêm lớp bảo vệ cho người dùng. TDR có thể hoạt động offline hoặc kết nối đến WatchGuard Firewall và cloud để cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất.

  • Khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa phần mềm độc hại và tự động can thiệp vào các 
  • ThreatSync là một công cụ tương quan dựa trên đám mây phân tích dữ liệu sự kiện từ Host Sensors và Firebox để xác định hành vi nguy hiểm. Các mối đe dọa được ghi dựa trên mức độ nghiêm trọng, để khắc phục theo hướng dẫn.
  • Bộ cảm biến lưu trữ WatchGuard tăng khả năng hiển thị và quản lý mối đe dọa tới end-point. Bộ cảm biến theo dõi liên tục gửi dữ liệu về hành vi từ điểm cuối đến ThreatSync để phân tích và chấm điểm. 
  • Host Ransomware Prevention (HRP) là một module ransomware cụ thể trong TDR sử dụng phân tích hành vi và honeypots để tìm kiếm dấu hiệu của ransomware. Nếu phát hiện phần mềm độc hại, HRP sẽ tự động can thiệp để loại bỏ virus mã hóa trước khi tập tin bị lây nhiêm. 
  • Với tính năng Phát hiện mối đe dọa và Phản hồi, WatchGuard tổng hợp và phân tích nguồn cấp dữ liệu tin cậy về mối đe dọa – mang lại các lợi ích an ninh mà không phải trải qua những phức tạp hoặc chi phí liên quan.
  • Tích hợp chặt chẽ với WatchGuard APT Blocker, các tệp tin đáng ngờ có thể được gửi để phân tích sâu và ghi lại lại trong sand-box trước khi đến máy người dùng.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Các nguy hiểm được phát hiện bởi Host Sensor trên thiết bị Firebox được gửi đến ThreatSync, tại đây chúng sẽ được phân tích và gán cho số điểm dựa vào mức độ nguy hiểm. Các mối đe dọa sau đó sẽ được cập nhất chỉ bằng 1 cú lick chuột hoặc có thể đặt tự động phản hồi bao gồm cả việc cô lập file, đóng process hay xóa registry.

Thông tin tư vấn và hỗ trợ: 0911 344 440

Website: https://bqt.com.vn/firewall-tuong-lua/watchguard-firebox/

Tin liên quan Xem thêm

Tin mới
DỊCH VỤ IT HELPDESK
Đánh giá về thiết bị lưu trữ Qnap TS-453D-4G
End of Life Policy Watchguard Firebox