iconGIỚI THIỆU

Về công ty BQT.

BQT là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật từ những chuyên gia, kỹ sư Bảo mật hàng đầu, yêu nghề và tận tâm với khách hàng Nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ outsourcing về dịch vụ Security : Penetration Testing, Security Auditing, Security Training, Security Consulting Chuyên nghiệp với từng quy trình cụ thể về tư vấn, xác định phạm vi công việc, quy trình triển khai và bảo mật thông tin. Kinh nghiệm đánh giá bảo mật, đào tạo bảo mật thông tin cho các tổ chức Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Nhà nước, Doanh Nghiệp


Tầm nhìn và sứ mệnh.

Với "An ninh thông tin của khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi", BQT mong muốn đem lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và đem lại hiệu quả trong việc bảo đảm an ninh thông tin của khách hàng. Tại BQT, tiêu chí đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng được đặt lên hàng đầu, là kim chỉ nam cho đội ngũ nhân viên và chuyên gia BQT trong việc không ngừng phát triển chuyên môn và dịch vụ để đáp ứng sự thay đổi liên tục của lĩnh vực Bảo mật.

BQT hướng đến phát triển là công ty cung cấp dịch vụ Bảo mật chuyên sâu và chuyên nghiệp.

An Ninh Thông Tin của Khách hàng
là sứ mệnh của chúng tôi