icon Khóa học ATTT người dùng cuối

Khóa học ATTT người dùng cuối (ESAT)cung cấp những thực tập tốt nhất về bảo mật giúp học viên có khả năng: Ngăn chặn, Phát hiện và Chủ động Đối phó những nguy cơ về ATTT.

Trong các tổ chức và công ty, nhân sự là tài sản lớn nhất và cũng là nơi tiềm tàng nhiều nhất những Rủi ro về ATTT. Các công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới được thiết kế và triển khai nhằm bảo đảm an toàn thông tin nhưng cũng không thể giúp tất cả các nhân viên hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin và bảo vệ những tài sản quan trọng trong tổ chức. Do đó, khóa học ATTT ESAT được thiết kế đặc biệt nhằm bảo vệ một trong những tài sản quan trọng hàng đầu của tổ chức là: Dữ liệu.


Khóa học nhằm :
- Giúp người dùng cuối chủ động xác định và phòng tránh những nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường Internet.
- Giúp người dùng chủ động hơn trong việc tuân thủ các chính sách bảo mật của công ty.
- Cung cấp đầy đủ những kiến thức cần thiết trong việc bảo mật và quản lý những thông tin quan trọng, nhận thức được ATTT như là một trong những công việc thực hiện hằng ngày tuân thủ theo các nội quy và chính sách của công ty.

Mục tiêu của khóa học

- Được trang bị kiến thức để: Hiểu, Nhận dạng, Ngăn chặn và Phòng ngừa những nguy cơ làm mất ATTT.
- Hiểu được an toàn vật lý,môi trường và truy cập từ xa.
- Hiểu được tầm quan trọng của ATTT trong tổ chức, công ty.
- Hiểu được cách bảo mật, lưu giữ thông tin bảo mật và an toàn.
- Có khả năng chủ động trong việc xác định những nguy cơ đe dọa và phòng tránh dựa vào những chuẩn thực tập tốt trong lĩnh vực công nghệ bảo mật.
- Tuân thủ tốt những yêu cầu về chính sách bảo mật trong tổ chức, công ty.
Phương pháp triển khai

- Tập huấn trực tiếp & thảo luận.
- Khóa học ESAT được tổng hợp giữa lý thuyết, bài tập, thực hành và các tình huống xảy ra trong thực tế.
- Trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm thực tế.