icon Dịch vụ tư vấn bảo mật

Tư Vấn Bảo Mật Độc Lập

Tùy thuộc nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, BQT sẽ khảo sát và phân tích cụ thể các thành phần hệ thống liên quan, từ đó tư vấn chi tiết giải pháp/ dịch vụ an ninh cần triển khai giúp đáp ứng nhu cần an ninh của khách hàng.